Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

41. § A mondatrészek kiemelése

A mondatrészeket, ha hangsúlyozni kívánjuk azokat, a mondat élére tesszük.

A határozó kiemelését a fordított szórend mutatja, In Debrecen habita Anton Debrecenben lakik Antal. A octe horas ariva el tren Nyolc órakor érkezik a vonat. (Hangsúly nélkül: A octe horas el tren ariva Nyolc órakor a vonat megérkezik.)

A tárgy kiemelésénél ekkor adódik a probléma, ha a mondat alanya a tárggyal számban egyező főnév. Ilyenkor a félreértés elkerülése végett a tárgyra vonatkozó személyes névmást tárgyesetben meg kell ismételni (le, la, lo, les). Pl. El melon lo manja el infant A dinnyét eszi a gyermek. Les cavales les baten les cocheres A lovakat ütik a kocsisok.

Ez a probléma a szenvedő szerkezettel feloldható, pl. el melon es manjat per el infant, les cavales son batit per les cocheres.

Ha az alany személyes névmás vagy általános alany, a mondat élén álló tárgy már nem okoz zavart, pl. la causa deve tu remover az okot kell megszüntetned. (Szenvedővel esetleg így is: la causa deve ser removit.)